Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2020
CBTT Quyết định HĐQT, bổ nhiệm Phó TGĐ Tài chính (Mã CK:KOS) 30/10/2020
CBTT Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Việt Cường 15/10/2020
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Việt Cường 07/10/2020
CBTT: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu KOS.BOND.2018 trước hạn 30/09/2020
Nghị quyết HĐQT mua lại Trái phiếu trước hạn lần 02 và Điều chỉnh bản CBTT mua lại Trái phiếu Danh sách cổ đông Nhà nước Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn kì chốt đến 31/8/2020 09/09/2020
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của nội bộ - Nguyễn Văn Hà 01/09/2020
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Hà 21/08/2020
Đính chính lần 2 thông tin nghị quyết số 08/2020BB-HĐQT-KOSY 31/07/2020
CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
CBTT: Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
CBTT: Bản đính chính Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT 30/07/2020
CBTT: Quyết định của HĐQT phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường 30/07/2020
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 17/07/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng. 17/07/2020
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 13/07/2020
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Bà Phùng Thị Hải Vân 02/07/2020
Đính chính thông tin " chuyển nhượng CP tại Công ty liên kết đã CBTT ngày 25/6/2020 01/07/2020
Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Liên kết 25/06/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua thực tế số tiền đã sử dụng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán 17/06/2020
Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm toán năm 2018 17/06/2020
Đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Đức Trang 08/06/2020
Đơn xin từ nhiệm Ông Vũ Trọng Hà 08/06/2020
Chấp thuận của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 13/05/2020
CBTT V/v: Chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 12/05/2020
CBTT V/v: Giải trình chậm CBTT giải trình số liệu BCTC trước và sau kiểm toán năm 2019 08/05/2020
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
CBTT: Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 22/04/2020
Báo cáo kết quả thực hiện CBTT BCTC Năm 2019 do tạm hoãn 13/04/2020
CBTT V/v: Công văn tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính năm 2019 31/03/2020
CBTT V/v: Công văn chấp thuận UBCK NN tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính năm 2019 31/03/2020
CBTT V/v: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 30/03/2020
CBTT V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần Hồng Việt 24/03/2020
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 04/03/2020
CBTT: V/v Thông báo giao dịch của người nội bộ 26/02/2020
Nghị quyết HĐQT "Thông qua Phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam" 09/01/2020
Năm 2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu KOS.BONDS.2018 30/12/2019
NGHỊ QUYẾT HĐQT MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU KOS.BOND.2018 Lần 01 06/12/2019
CBTT V/v: Miễn nhiệm Phó TGĐ Phụ trách tài chính Nguyễn Thị Mai 04/12/2019
CBTT: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu mới của Công ty CP Kosy 14/10/2019
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT - BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 08/10/2019
CBTT V/v: Công ty CP Kosy không có bất kỳ giao dịch nào với Tập đoàn Alibaba 20/09/2019
CBTT V/v: Làm rõ phản ánh của báo chí về dự án Khu đô thị Kosy Mountain View Lào Cai 20/09/2019
CBTT V/v: Công bố giấy đăng kí hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kosy tại Lai Châu 13/08/2019
CBTT V/v: Quyết định của HĐQT v/v thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kosy tại Lai Châu 09/08/2019
CBTT V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc "Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019" 30/07/2019
CBTT V/v: Thông báo chấp thuận niêm yết mã KOS trên sàn HoSE ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP KOSY 12/07/2019
PL3 - Đính kèm bản cáo bạch - Báo cáo tài chính 12/07/2019
CBTT V/v: Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu KOS tại HOSE 12/07/2019
CBTT V/v: Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng kí từ HNX sang HOSE mã cổ phiếu KOS 12/07/2019
CBTT V/v: Thông báo hủy niêm yết giao dịch cổ phiếu trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội - Mã CK: KOS 09/07/2019
CBTT V/v: Quyết định hủy đăng kí giao dịch cổ phiếu trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội - Mã CK: KOS 09/07/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách khu vực phía Nam - Ông Nguyễn Tiến Hoàn 08/07/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách năng lượng - Ông Nguyễn Đức Doanh 08/07/2019
CBTT V/v: Quyết định chấp thuận niêm yết trên HOSE của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM - Mã CK: KOS 08/07/2019
Bản cáo bạch niêm yết HoSE - Mã chứng khoán KOS 08/07/2019
PL1 - Đính kèm bản cáo bạch - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP KOSY 08/07/2019
PL2 - Đính kèm Bản cáo bạch - Điều lệ Công ty CP KOSY 08/07/2019
PL4 - Quy chế quản trị Công ty CP KOSY 08/07/2019
PL5 - Đính kèm bản cáo bạch - Giới thiệu các văn bản liên quan 08/07/2019
CBTT: Công văn giải trình Báo cáo tài chính 13/06/2019
CBTT: Báo cáo tài chính sửa đổi năm 2017 Công ty CP Kosy 28/05/2019
CBTT: Báo cáo tài chính sửa đổi năm 2018 Công ty Cổ phần Kosy 28/05/2019
CBTT V/v: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/04/2019
CBTT V/v: Lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội 10/04/2019
CBTT V/v: Quyết định chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Kosy tại BTL 09/04/2019
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính 27/03/2019
Quyết định gia hạn thời gia tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 18/03/2019
CBTT V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Hà Văn Thủy 11/03/2019
CBTT V/v: Giải trình quyết định số 78797 07/03/2019
CBTT V/v: Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản về kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chuyển sàn 05/03/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 28/02/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thế Hùng 28/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 21/02/2019
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Thế Hùng 21/02/2019
CBTT V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/02/2019
CBTT V/v: Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UpCOM sang Hose 01/02/2019
CBTT V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 08/01/2019
CBTT V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 03/01/2019